Vejnavn Antal huse Andet info
Rosenvej 12 Alle huse
Ranunkelvej 8 Alle huse
Irisvej 10 Alle huse
Lathyrusvej 10 Alle huse
Bellisvej 8 Alle huse
Bakkebo 14 Nr 27 - 45, samt nr. 30 - 36
Møllevej 7 Nr. 31 - 37, samt nr. 32-36
Møllebakken 15 Alle huse
Villavej 2 Nr. 39 og nr. 44
Møllegården 10 Alle er medlem, dog har boligselskabet kun 10 stemmer ved generalforsamlinger.
Betaling af kontingent

Betaling af kontingent

Der er nu mulighed for at betale den årlige grundejerkontingent på foreningens konto:

Reg. nr. 9814 1845622503

Husk at skrive adressen, fx Bellisvej 5, og altså IKKE Jeres navne.
Beløbet (700,00 kr.) skal være indbetalt senest den 28.maj 2021. Vi sender en mail ud i løbet af marts, til dem vi har fået mail af.

På forhånd tak og med venlig hilsen
Kasserer Helle Birgitte Sørensen


Årsregnskaber og referater fra 1981 - (Der kommer muligvis flere, specielt hvis der kommer opfordringer på det)

Årsregnskaber og referater


Stacks Image 464